Nasi przyjaciele

Katarzyna Ujma - Wąsowicz

Katarzyna Ujma-Wąsowicz

dr hab. inż. arch., profesor na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Nauczyciel akademicki, od ponad 25 lat zaangażowana w problematykę dostępności architektonicznej. W obszarze tym prowadzi badania naukowe, audyty oraz szkolenia.

Katarzyna Krasowska

Katarzyna Krasowska

Iwona Benek

Iwona Benek

dr nauk technicznych, adiunkt w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych z chorobami otępiennymi. Przeprowadza audyty dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, badania przedprojektowe dla ośrodków senioralnych, opracowuje projekty z uwzględnieniem tzw. perspektywy 60+.

Anna Czekalska

Anna Czekalska

Administrator oraz redaktor kilkudziesięciu serwisów internetowych w dużej instytucji publicznej. Odpowiada za dostępność cyfrową kilkuset serwisów. Strony, które tworzy zostały dostrzeżone i nagrodzone w konkursach "Strona Internetowa Bez Barier” oraz „Serwis www bez barier”. Jest konsultantem ds. dostępności cyfrowej w projekcie realizowanym w Uczelni. Prowadzi audyty dostępności stron internetowych oraz szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej. Opiniuje produkty wytworzone w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych w zakresie spełnienia wymogów WCAG.2.1

Sabina Koenig

popularyzuje dostępność komunikacyjno – informacyjną, od wielu lat działa na rzecz Osób Niesłyszących. Jako osoba Głucha od urodzenia i wychowana w rodzinie Głuchych prowadzi szereg działań mających poprawić sytuację Niesłyszących w naszym kraju.