Czym się zajmujemy

Fundacja „Edukacja dla Dostępności” ma swój początek w potrzebie wprowadzenia zmian  w zakresie dostępności. Nasze działania skupiają się wokół  jej trzech rodzajów.

Naszym celem jest szerzenie świadomości na temat dostępności,  promowanie dostępności oraz edukowanie na jej temat. W ramach naszej aktywności prowadzimy  audyty, szkolenia i warsztaty związane z dostępnością.