Audyty architektoniczne

Audyt dostępności architektonicznej polega na sprawdzeniu przestrzeni użyteczności publicznej pod kątem łatwości użytkowania jej przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
Zaczynamy go od tego jak osoba z niepełnosprawnością powinna znaleźć się w audytowanej przestrzeni, a później przechodzimy do tego – czy daną przestrzeń jest w stanie użytkować, w zależności od poziomu zaspokojenia potrzeb, których zaspokojenie daną przestrzeń ma zapewniać.